Så hanterar du gamla Excelfiler

Det finns mycket att fundera över när det kommer till datorer. Hela tiden utvecklas situationen på något sätt och ny teknik gör att de traditionella programmen plötsligt ser annorlunda ut...

Så fungerar apoteksmarknaden på bästa sätt

Som försäljare måste man kunna sin produkt och den marknad där man är verksam. Detta gäller inom såväl apoteksmarknaden som inom andra branscher. För att försäkra sig om att man...