Bostadskris och attefallshus

I media talas ofta om en bostadskris som spridit sig långt utanför storstäderna där den varit ett faktum under många, många år. Unga människor är de som har svårt att...