Så hanterar du gamla Excelfiler

Det finns mycket att fundera över när det kommer till datorer. Hela tiden utvecklas situationen på något sätt och ny teknik gör att de traditionella programmen plötsligt ser annorlunda ut...